Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inquiry
 • Milanomodellen
Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Velkommen

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching samt samtaler og terapi.

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen. Udgangspunktet er Svaneke og Bornholm, men Solvejg påtager sig opgaver i hele landet – og hun tager gerne ud og møder kunden eller familien på hjemmebane.

Solvejg er bestyrelsesmedlem i  Wilhelm Philip Stiftung fur Behinderte, Liechtenstein og du kan kontakte hende, hvis du har spørgsmål til ansøgning om midler.
Ansøgningsfristen er 1. juni – hvert år

Stiftelsens midler er målretter personer med funktionsnedsættelser (udviklingshæmmede).
Alle kan søge om midler – både offentlige og private personer, institutioner og foreninger.

Supervision

Supervision tilbydes til:

 • Enkeltpersoner -både ledere og medarbejdere
 • Grupper på arbejdspladsen
 • Sammenbragte grupper
 • Andre

Samtaler

 • Samtaler med børn og forældre
 • Samtaler med forældre til børn med handicap
 • Samtaler med adoptivforældre og børn

Terapi

 • Der tilbyder individuel terapi – parterapi og familie terapi.
 • Samtaleformen er livsbekræftende og energigivende.

Undervisning

Undervisninstilbuddene spænder fra korte kurser til flerårige uddannelsesforløb. Der arrangeres både interne og åbne arbejdspladsforløb.Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet fx socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske og ergoterapeut.

 • Korte og længerevarende kurser
 • 1 – 3 årige Uddannelser i systemiske samtaler, organisation og ledelse

Konsulentbistand

 • Tilbyder konsulentbistand til enkeltpersoner,- grupper og virksomheder

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen,

 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Psykoterapeut
 • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk