Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

  • Løsningsfokuseret
  • Reflekterende processer
  • Narrative tilgang
  • Appreciative inquiry
  • Milanomodellen

Samtaler

Samtaler med forældre og børn

Når børn har problemer er forældrene deres vigtige hjælpere.

Jeg tilbyder støttende og afklarende samtaleforløb med børn og forældre. Samtalerne kan foregår i familiens eget hjem.

Barnet får sat ord på tanker, følelser og ønsker. Et barns reaktion på mistrivsel kan vise sig på mange måder fx indelukkethed, tristhed, selvskadende eller aggressiv adfærd. Det kan også være at barnet føler sig forkert eller ikke god nok.

Problemerne kan opstå i forhold til skolen, kammeraterne, ensomhed, at forældrene er kommet ind i en vane med at skælde ud eller kritisere eller at der stilles urealistiske krav til barnet i forhold til barnets alder. Selv om forældre vil deres barn det bedste, kan de i deres magtesløshed reagere uhensigtsmæssigt.

Med udgangspunkt i metoden om løsningsfokuserede samtaler med børn tilbydes familien samtaler, hvor der i fællesskab arbejdes med løsning af problemerne.

Når børn ikke trives skyldes det ofte en kombination af mange faktorer. Nogle findes i de livsomstændigheder barnet er placeret i, og nogle findes i barnets måde at møde og forstå livet på.

Forældre til handicappede børn

Familier med fysisk eller psykisk handicappede børn har udfordringer, som kan være svære.

Med udgangspunkt i den aktuelle situation arbejdes der med samspillet og mulighederne for familien som helhed.

Forældre til adopterede børn

Familier med adopterede børn kan stå overfor nogle reaktioner fra barnet, som de ikke forstår.

Barnet kan have haft nogle oplevelser i den tidlige barndom, som påvirker – blandt andet på et følelsesmæssige plan.

Jeg tilbyder samtaler med det formål at styrke forældrenes indbyrdes forhold og forholdet til barnet.

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen

  • Pædagog
  • Socialrådgiver
  • Psykoterapeut
  • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk