Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inquiry
 • Milanomodellen

Undervisning – kurser og uddannelser

Svaneke Kurser og Rådgivning tilbyder kurser, hvor indhold og form aftales med kunden

Eksempler på emner:

 • Kommunikation og samarbejde
 • Basiskurser i systemiske samtaler
 • Løsningsfokuserede samtaler
 • Organisationsudvikling
 • Arbejdstilrettelæggelse
 • Konfliktløsning
 • Supervision

Kurser på jobcentre – døgntilbud – daginstitutioner m.v.

Basiskursus i systemiske og løsningsorienterede samtaler

Varighed: 1 –  6 dage
Efter henvendelser med ønsker til indhold – udarbejdes konkret tilbud
Skriv eller ring til mig, hvis det har interesse
Endvidere tilbydes kursus om
Working with clients Appreciatively and with Future orientation

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 udbudt 1-årige, 2-årige og 3-årige uddannelsesforløb i systemisk og løsningsfokuseret terapi og samtaler.

Overbygning

Uddannelser i systemiske og løsningsfokuserede samtaler og supervision iværksættes efter konkrete ønsker fra arbejdspladser

Undervisere: Psykiater og psykoterapeut Elspeth McAdam og Solvejg Rosenkilde Nielsen.

Uddannelserne afsluttes med en skriftlig opgave. Opgaven danner udgangspunkt for dialog med ekstern censor.

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen

 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Psykoterapeut
 • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk