Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

 • Løsningsfokuseret
 • Reflekterende processer
 • Narrative tilgang
 • Appreciative inquiry
 • Milanomodellen

Supervision

Supervision er et redskab til kvalitativt at højne faglig og personlig kapacitet indenfor forskellige arbejdsområder, både på ledelses- og medarbejderniveau.

Supervision er en kontraktmæssig, tidsbestemt, dynamisk proces, hvor formålet er at støtte supervisandens indsigt, viden og handlekraft.
Kollegial supervision er et redskab, som kan hjælpe kollegaen i det faglige arbejde både i forhold til klienten/borgeren og til samarbejdspartnerne.
Supervision kan være et middel til større åbenhed, faglig udvikling og bedre udnyttelse af de bestående faglige ressourcer.

Typer af supervision

 • Sagsorienteret
 • Problemorienteret
 • Personorienteret
 • Organisationsorienteret
 • Systemorienteret
Supervision tilbydes til

 • Enkeltpersoner -både ledere og medarbejdere
 • Grupper på arbejdspladsen
 • Sammenbragte grupper
 • Andre

Aftaler om form, indhold og retningslinjer vil blive drøftet med den eller de involverede.

Coaching

Kan tilbydes personer, som ønsker fokus på egen udvikling, såvel personligt som arbejdsmæssigt

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen

 • Pædagog
 • Socialrådgiver
 • Psykoterapeut
 • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk