Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

  • Løsningsfokuseret
  • Reflekterende processer
  • Narrative tilgang
  • Appreciative inquiry
  • Milanomodellen

Om Solvejg Rosenkilde Nielsen

Selvstændigt firma siden 1991.

Solvejg Rosenkilde Nielsen har været involveret i utallige aktiveteter både på Bornholm og fx i de baltiske lande. Solvejg har mangfoldige kompetencer og metoder at trække på, hvad hendes CV i høj grad vidner om.
Her kan du downloade CV – og nedenfor kan du se nogle eksempler på bl.a. arbejdsområder og udgivelser.

Download pdf-fil

2009 og fortsat – Fuldtids arbejde i eget firma

2003 – 2009       

Leder af afdeling for handicap, socialpsykiatri og misbrug  (og leder af Adoptionskontor indtil 07), Social- og sundhedssekretariatet, Bornholms Regionskommune.

2001 – 2003     

Børne – og familiechef, Nexø kommune. Ledelse, samt udvikling af fagligt og tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere, familiebehandlere, skoler, børnehaver, politi og de politiske udvalg.

1994 – 2001      Kultur – og socialchef i Hasle kommune. Ansvarsområde: Børn, unge, familier, skole, arbejdsmarked, kontanthjælp, pension, sygedagpenge, dagpleje, daginstitution, plejehjem, hjemmepleje, hjælpemidler, socialpsykiatri, familieterapi, støttepædagoger etc.

1993 – 1994

Uddannelsesleder i Baltisk Uddannelsesø, Bornholms Amt. Arrangerede og gennemførte 14 længerevarende kursusforløb for ledere, politikere og uddannelsesinstitutioner i Estland, Letland, Polen og Kaliningrad omkring demokratiseringsprocesser, kommunikation, samarbejde, samt om socialfaglige temaer. Alle midler blev bevilget fra Indenrigsministeriet.

1988 – 1993

Centerleder ved Familiebehandlingscenteret Møllebakken, Bornholms Amt. Omdannede et børnehjem til et familiebehandlingscenter. Tilbud om familiebehandling, weekendbehandling, støtte i familiens eget hjem, samt en hybelordning for unge mellem 15 og 21 år.

Bøger – uddrag

Har skrevet et kapitel i bogen: ”Reflekterende processer i praksis”, Helge Eliassen og Jaakko, Universitetsforlaget, Oslo 2006.

Solvejg Rosenkilde Nielsen skriver om ”Reflekterende processer i praksis og i individuel behandling”

Har skrevet et kapitel i bogen ”Vinkler på voksenvejledning”, Tine Andersen m. flere, Dansk psykologisk forlag 2008.

Solvejg Rosenkilde Nielsen skriver om ”Projekt Fremtiden” med undertitel ”Kontekst, sprog og refleksion i undervisnings og vejledningsarbejde.”

“Mor du lovede” handler om Karen og hendes mor og den hjælp de får fra Forebyggelsescentret Skovbakken.

Velegnet for børn i alderen 6 – 11 år

Forfatter: Solvejg Rosenkilde Nielsen

Udgiver: Bornholms Amt og Socialministeriet (S.U.M.) 1991

“Jeg kan – en kreativ metode til løsning af voksnes problemer”

En løsningfokuseret metode
Bogen henvender sig til privatpersoner, ansatte og studerende indenfor det sociale- og sundhedsmæssige område, som arbejder med psykisk sårbare personer og personer med funktionsnedsættelser.

Forfatter: Solvejg Rosenkilde Nielsen

Forlag: BoD – Books on Demand

“Jeg kan – arbejdsbog for voksne”

Arbejdsbogen er en løsningsfokuseret metode til at hjælpe med at løse problemer ved at lære nye færdigheder.

Arbejdsbogen er personlig og består af 16 trin.

Forfatter: Solvejg Rosenkilde Nielsen

Forlag: BoD – Books on Demand

Rapporter – uddrag

Fra Rådhus til Børne- og familiehus, 2003Kortlægning og analyse af handicapområdet med henblik på fremtidig struktur og organisering af området. Delrapport 1, 2004. Delrapport 2, 2005.Kortlægning og analyse af socialpsykiatriområdet, 2009Kortlægning og analyse af misbrugsområdet, 2009Etablering og udvikling af forældrenetværksgrupper. Et praksisprojekt: Metoder til udvikling af konstruktivt samarbejde forældre imellem og mellem børnehave og hjem. 2009

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen

  • Pædagog
  • Socialrådgiver
  • Psykoterapeut
  • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk