Svaneke Kurser og Rådgivning

Svaneke Kurser og Rådgivning har siden 1991 tilbudt kurser, uddannelser, konsultation, supervision, coaching, samt samtaler og terapi.

Undervisningen spænder fra korte kurser til flerårige uddannelses-forløb, såvel ved åbne som interne arbejdspladsforløb.

Kursisterne har forskellige grunduddannelser indenfor undervisningsområdet og social- og sundhedsområdet, såsom socialrådgiver, psykolog, pædagog, skolelærer, sygeplejerske, ergoterapeut etc.

Bag ethvert problem ligger en frustreret drøm. - Peter Lang

Systemisk Metode

Grundelementet i mine tilbud er systemisk tankegang. Andre centrale begreber og metoder er:

  • Løsningsfokuseret
  • Reflekterende processer
  • Narrative tilgang
  • Appreciative inquiry
  • Milanomodellen

Terapi

Den systemiske samtaleform er energigivende og livsbekræftende.

Arbejdsformen er ressourceorienteret og hjælper med at finde nye veje og handlemuligheder, så man ikke bliver ved med at gøre mere af det samme, som ikke virker.

Med udgangspunkt i det, du/I ønsker at arbejde med, gives der mulighed for at se på problemerne med nye øjne, således at der viser sig nye veje. Med respekt bliver der kun talt om det, du/I selv ønsker der, skal tales om.

Arbejdsformen er velegnet til både store og små problemer. Systemisk metode er en  anerkendt og respekteret terapiform både herhjemme og i udlandet.

Familieterapi

Formålet med familieterapi er at hjælpe familiens medlemmer til en bedre forståelse af sig selv og hinanden. I det terapeutiske rum skabes et bedre overblik over situationen i familien, og der oparbejdes  ressourcer med fokus på løsningsstrategier og -muligheder.

Udgangspunktet for familieterapi er, at det er hele familiens problem, når én i familien har det skidt. Familien opfattes som et sammenhængende system, hvor ét familiemedlems adfærd påvirker adfærden hos de andre familiemedlemmer. Det er derfor i familiens indbyrdes samspil at mulige løsninger skal findes. Når én person forandres, medfører det også forandringer hos de andre familiemedlemmer, og på den måde ændres hele  familiens samspil.

Børn er ofte de første familiemedlemmer, som viser tegn på mistrivsel. I forløbet opdager forældre ofte hvor ihærdigt deres børn hjælper dem med at trives. Der lægges vægt på at ansvaret for familiens trivsel ligger hos forældrene.

Parterapi

I parterapi arbejdes der med styrkelse af forholdet med respekt for hinanden og forståelse for, hvad der skal til for at få parforholdet til at fungere tilfredsstillende for begge parter.

Med parterapi får I redskaber til at ændre samspillet og relationen.

Nogen er havnet i en negativ spiral med uenigheder og konflikter, mens andre bruger parterapi til at udvikle forholdet og forebygge problemer og misforståelser.

Individuel terapi

Ønske om terapeutiske samtaler kan have mange grunde.

Der kan være sket nogle ting i dit liv, som påvirker din hverdag på en måde, som du ønsker at gøre noget ved. Det kan også være mere svære problemstillinger som sorg, angst, skilsmisse eller en depression.

De terapeutiske samtaler tager udgangspunkt i det, du vil tale om.

Solvejg R. Nielsen

Svaneke Kurser og rådgivning ejes og drives af Solvejg Rosenkilde Nielsen

  • Pædagog
  • Socialrådgiver
  • Psykoterapeut
  • Underviser

– med lang erfaring inden for organisation, ledelse, terapi, supervision og undervisning.

Kontaktoplysninger

Adresse

Tempelvej 7
3740 Svaneke

Telefon

56 49 65 62
23 11 65 62

E-mail

mail@solvejgrosenkilde.dk